Araştırmalara Göre Aşırı Dindar veya Ateist Annelerin Çocukları Daha Çok Kaygı Bozukluğu Yaşıyor!

Birleşik Krallık’ta ebeveynler ve çocuklar üzerinde yapılan yeni bir boylamsal araştırma; anneleri ateist olan çocukların, depresyon gibi rahatsızlıklara yol açabilen endişeli veya içine kapanık hissetme gibi içselleştirme problemlerine sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.Öte yandan anneleri ateist olan çocukların saldırganlık ya da meydan okuma gibi dışsallaştırma sorunları yaşama olasılığı daha yüksek olduğu gözlemlendi. Psychological Medicine dergisinde yayımlanan çalışmanın detaylarını birlikte inceleyelim!

Not: İçerikteki tüm görseller temsilidir.

Kaynak: https://www.psypost.org/2023/07/child…

Çocukluk dönemindeki ruh sağlığı sorunları hem çocuk hem de aile için zor olabilir.

Bu sorunlar iki şekilde ortaya çıkabilir: içe yönelim ve dışa yönelim. İçselleştirme sorunları; çocukların düşünce ve duygularıyla mücadele ettiği, genellikle endişeli, üzgün veya içine kapanık hissettiği durumlardır. Dışsallaştırma sorunları ise çocukların davranışlarının dürtüsel, agresif veya meydan okuyucu olmak gibi sorunlu hale gelmesidir.

Ailenin sosyoekonomik durumu veya ebeveynlerin ruh sağlığı gibi ebeveynlere bağlı faktörler, çocukların ruh sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayabilir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, çocukların ruh sağlığına katkıda bulunan bir faktör olarak ebeveynlerin dindarlığına da işaret etmektedir ancak bu konudaki sonuçlar tutarsızlık göstermektedir. Bazı çalışmalar, ebeveynlerin dindarlığı ile çocuklarda anksiyete veya depresyon gelişimi gibi içe yönelim sorunları arasında bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Diğer çalışmalar dışsallaştırma sorunları ile ilişki bildirirken bazıları hiçbir ilişki bulamamıştır.

Araştırma yazarı Isaac Halstead ve meslektaşları, bu çalışmaların birçoğunun sonuçlarının küçük veya uygun birey grupları üzerinde yürütülmeleri nedeniyle sınırlı olduğunu belirtmiştir.

Bu durumu iyileştirmek için araştırmacılar, Avon Boylamsal Ebeveyn ve Çocuk Çalışması (ALSPAC) verilerini analiz etmeye karar vermiş ve annelerin dindarlığı ile çocuklar yedi sekiz yaşlarındayken çocukların bir dizi ruh sağlığı sonucu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamışlardır. ALSPAC çalışması, genetik ve çevresel faktörlerin ebeveynler ve çocuklarda sağlık ve gelişimi nasıl etkilediğini anlamak için yürütülmüştür.

Katılımcılar, Güneybatı İngiltere’de belirli bir bölgede yaşayan ve Nisan 1991 ile Aralık 1992 arasında doğum yapması beklenen hamile kadınlardı. Yaklaşık on dört bin ebeveyn ve çocuk çalışmaya dahil edildi.

Demografi, fizyoloji, sosyal yönler ve psikoloji gibi çeşitli faktörlere ilişkin değerlendirmeleri tamamlayarak önümüzdeki otuz yıl boyunca takip edildiler. Bu çalışma için araştırmacılar dindarlık, çocukların yedi yaşındaki ruh sağlığı ve bir yıl sonra psikososyal sonuçlar hakkındaki verileri analiz etmiştir.

Anneler dindarlıklarına göre dört gruba ayrılmıştır: çok dindar, orta derecede dindar, agnostik ve ateist. Psikososyal sonuçlar arasında zorbalık, okul yeterliliği, öz değer, arkadaşlarla mutluluk ve antisosyal davranış yer almıştır.

Sonuçlar, agnostik annelerin çocuklarına kıyasla çok dindar annelerin çocuklarında dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve karşıt olma-karşı gelme bozukluğu riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Orta derecede dindar annelerin çocuklarında depresyon, anksiyete ve karşıt olma karşı gelme bozukluğu riski daha yüksektir. Son olarak, ateist annelerin çocuklarında dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu riski daha yüksektir ancak agnostik annelerin çocuklarına kıyasla zorba olma veya arkadaşlarıyla mutsuz olma olasılıkları daha düşüktür.

Çalışma, annenin dini inancının çocukların psikososyal sonuçları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Çok dindar annelerin çocukları daha antisosyal ve zorba olma riski düşükken, orta derecede dindar annelerin çocukları daha antisosyal ve okulda daha az yeterli. Ateist annelerin çocukları ise antisosyal davranış riski yüksek fakat zorba olma olasılığı düşük. Aşırı ve orta derecede dindar ebeveynlerin çocukları daha içe dönük, ateist ebeveynlerin çocukları ise daha dışa dönük olma eğilimindedir.

Bu çalışma, ebeveyn dindarlığı ile çocukların ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi incelerken, bazı sınırlılıkları da ortaya çıkmıştır.

Birçok katılımcı çalışma süresince ayrılmış ve daha dindar ve sosyoekonomik statüsü yüksek bireylerin katılımı daha fazla olmuştur. Çalışmayı Isaac Halstead, Jon Heron, Connie Svob ve Carol Joinson gerçekleştirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x