Kamu kurumlarına işçi alımında değişiklik yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esasların belirlendiği hükümleri düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinin ikinci fıkrasına “ğ” bendinden sonra gelmek üzere, “13/1/1943 tarihli ve 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile İLKSAN’a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak alımlar” maddesi eklendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN), yönetmelik hükümlerinden istisna tutulan kamu kurum ve kuruluşları arasına alındı.

Bununla birlikte İLKSAN Genel Müdürlüğü ile İLKSAN Genel Müdürlüğüne bağlı veya ait olan işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımlarının İŞ-KUR’a bildirilmesi zorunlu olacak, İLKSAN ile İLKSAN’a bağlı veya ait işletme veya iştiraklere yapılacak işçi alımlarına ilişkin ilanlar, İŞ-KUR internet sitesinde yayınlanacak ve İLKSAN Genel Müdürlüğünce uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulacak.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler”i düzenleyen 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x